fasad

Allt om fasadrenovering

Bostadsrätt eller villa?

Många är nöjda med att äga sin egen bostad istället för att hyra en lägenhet. När man står inför valet att byta boendeform från hyresrätt till att köpa sin egen bostad står man inför två val. Antingen köper man en bostadsrätt, vilket i princip innebär att man köper en lägenhet i en större fastighet som ägs av en bostadsrättsförening. Denna form är mycket vanlig i större städer och framförallt i centrum av dessa då de kännetecknas av större byggnadskomplex. Alternativet vid köp av egen bostad är att köpa en villa. Dessa har fördelen framför bostadsrätter i form av att man får tillgång till egen trädgård, samt att det är mer privat. Villor är vanligtvis lokaliserade strax utanför större städer och stadskärnor. Den största nackdelen med villor jämfört med bostadsrätter är att de kräver en högre grad av arbetsinsats för att hålla skicket i topp. Dels behöver man lägga en hel del tid på att hålla trädgården tipptopp men även själva villan kräver regelbundet underhåll för att inte förfalla. Dels utgörs detta av att man regelbundet behöver måla om utsidan av huset då färgen tar stryk av vind och väder under årens lopp. I andra fall kan man behöva genomföra en regelrätt fasadrenovering, vanligtvis på grund av att fasadmaterialet med åren tappat kvalitet.

Var vänder man sig vid behov av fasadrenovering?

Fasadrenovering utförs av många olika företag. Allt från vanliga byggfirmor till stora byggföretag. Vissa företag har fasadrenovering som sin specialitet och sysslar inte med någonting annat. Vanligt är att dessa företag är relativt små och ofta familjeägda. Den komparativa fördelen de besitter är den enorma erfarenheten man byggt upp under årens lopp då man ofta låter den yngre generationen ta över verksamheten. Ytterligare fördelar för dessa företag är att de är välkända i lokalområde med omnejd då de ofta verkat i upp till ett halvt sekel. Man ska däremot inte underskatta de större kedjornas förmåga när det kommer till fasadrenovering. På grund av sin storlek och välkända varumärke utgör de en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare och kan därför erbjuda fasadrenoveringstjänster av hög kvalitet. När det kommer till fasadrenovering av större byggnader, exempelvis skolor, kontorsfastigheter och liknande har de större byggnadsföretagen en komparativ fördel i form av administration, kreditmöjlighet och stordriftsfördelar. Små företag har ofta varken manskap eller resurser att ta sig an så stora projekt. De stora byggnadskedjorna har ofta verksamhet över hela landet och delas därför upp i verksamhetsområden i form av län, exempelvis Skåne. De mindre och specialiserade familjebyggföretagen har ofta sin kärnverksamhet i staden där de ligger, exempelvis Malmö eller Helsingborg.

Olika slags fasadrenovering

Själva fasadrenoveringen beror helt på vad fasaden är byggd av. Om det är en plankfasad går renoveringen i stort sett på att byta ut den och att utföra eventuell rengöring och sanering om behovet finns. Det är också vanligt att man i samband med renoveringen genomför förbättringar som uppkommit till följd av byggnadsteknisk utveckling. Renoveringen kan även karaktäriseras av fasadputs, tegelmurning, tegelrenovering och enkel fasadrengöring. Arbetstiden för renoveringen varierar beroende på aktuell byggnad. Villor tar föga förvånande kortare tid att renovera än exempelvis en större kontorsbyggnad, även om det givetvis beror på hur mycket manskap och resurser som läggs på specifika uppdrag. När man behöver anlita en byggfirma för att utföra fasadrenoveringen är det viktigt att ta anbud från flera olika aktörer, både stora och små, för att ställa dem mot varandra och på så sätt få bästa möjliga pris. Det är också viktigt att man känner sig trygg med företaget man anlitar, då det minskar risken för felaktigt utförd renovering. I dagens samhälle är det lätt att läsa om och jämföra olika företag via nätet, vilket är att rekommendera innan anlitande.