Hälsokontroll

Vi har tur som är födda i Sverige. Ett land som har förutsättningar att erbjuda ett fritt och bra liv med många olika möjligheter att förverkliga sig själv. Vi är ett land som ligger i framkant inom de flesta områden. Under historiens gång har vi varit relativt snabba på bollen oavsett vad det gäller. Vi är en av de mest utvecklade ekonomierna i världen i allt från teknologi till arbetsrätt. En välfärdsstat av högsta rang som använt sig av en av de högsta skattesatserna i världen till att bygga upp ett välfärdssystem som syftar till att våra medborgare ska tas hand om i situationer då det är svårt att dra sin del av lasset. I takt med samhällets utveckling har vi dessutom varit smarta nog att tidigt ställa om vår ekonomi från industriverksamhet till tjänstebaserad ekonomi. Industriproduktion var i för sig en stor och viktig del av vår ekonomi förr i tiden men i takt med att världen globaliserades och nya arbetsmarknader sällade sig till den globala arbetsmarknadens konkurrens var det inte längre ekonomiskt hållbart att förlägga sin produktion i Sverige vilket ledde till att majoriteten av industriföretagen flyttade en stor del av industrin utomlands. På grund av vår höga utbildnings- och teknologiska nivå har vi dock sett till att bli ledande inom tjänstesektorn. Internets framfart har lett till många nya möjligheter, och Sverige är det land som har ett av de bäst utbyggda bredbands, 3G och 4G-näten. Istället för stora industriföretag som anställer mängder med människor har företagsklimatet därför förändrats, och idag är det istället små och medelstora tjänsteföretag som skapar fyra av fem svenska jobb.

Tips: Behöver ni ett Journalsystem? Besök då Journalsystem här.

Ett av de primära kännetecknen för en välfärdsstat som Sverige är att det finns sjukvård av hög kvalitet. Till skillnad från många andra länder är sjukvård i stort sett gratis i vårt land. Det som man som patient får bekosta själv är administrativa kostnader i samband med varje besök men summorna är mycket små i förhållande till den faktiska kostnaden för sjukvården. Varje gång man besöker en läkare för en sjukdom, åkomma eller hälsokontroll får man betala en avgift på mellan 150 och 300 kronor. Även om det kan svida lite då ett besök hos doktorn troligtvis inte är de flestas favorit är det viktigt att inte avstå för att genomföra regelbundna hälsokontroller, särskilt inte för avgiftens skull. En ordentlig hälsokontroll säkerställer att man är tillräckligt frisk och kry. Dessutom är det ett utmärkt sätt att upptäcka mycket allvarliga och farliga sjukdomar i ett tidigt skede. Som med så mycket annat är det lättare att bota en sjukdom ju tidigare den upptäcks. Ett vanligt exempel på sjukdomar som regelbundna hälsokontroller upptäcker i tidiga skeden och därmed gör stor inverkan på är olika former av cancer. Detta är en sjukdom som i många fall är mycket dödlig om den inte upptäcks och behandlas. Det största problemet är att cancer har en tendens att sprida sig till tidigare opåverkade delar av kroppen och ju mer den sprids desto svårare är det att vinna kampen över sjukdomen. Regelbundna hälsokontroller ökar därmed chansen att man upptäcker cancer i ett tidigt skede och omgående kan sätta in cellgiftsbehandling. Cancer är muterade celler som verkar destruktivt i kroppen och cellgiftet syftar till att förgöra samtliga cancerceller i kroppen även om behandlingen har en del biverkningar på övriga delen av kroppen. Hälsokontroller är dock inte enbart användbara till att upptäcka allvarliga sjukdomar. Ett av vårt samhälles största problem är de så kallade välfärdssjukdomarna. Detta är framförallt sjukdomar som beror på vad vi äter, exempelvis fetma och hjärt- kärlsjukdomar. Hälsokontroller erbjuds på vårdmottagningar i alla svenska städer, exempelvis i Malmö.

Hälsoundersökning Malmö