I dagens moderna samhälle är det inte lätt att veta vad det är vi trycker i oss.

Den absoluta majoriteten av vad vi äter är på något sätt behandlad med olika sorters tillsättningar eller konstgjorda ämnen för att öka det aktuella livsmedlets hållbarhet eller utseende. Människor är kräsna och ställer allt högre krav. När det kommer till livsmedel har det gått så långt att det måste se, kännas och smaka perfekt för att vi ska fortsätta köpa. För att tillmötesgå våra omöjliga och orimligt höga krav på livsmedlen har det gått inflation i vad producenterna känner sig tvingade att tillsätta för att uppnå den perfekta känslan. För att öka matvarors hållbarhet tillsätter man konserveringsmedel, för att förstärka smaken tillsätter man olika sorters E-ämnen. Antalet tillsättningar är för många för att hålla koll på. Vad man med säkerhet kan konstatera är att det finns de som anser att denna utveckling gått för långt. Det finns visserligen inte omfattande stöd i forskningen som antyder att alla tillsatser skulle ha direkt skadlig effekt på de som konsumerar varorna de finns i. Å andra sidan är den omfattande användningen av tillsatser i så gott som samtliga matvaror ett relativt nytt fenomen, varför det ännu inte finns tillräckligt med underlag för att dra några säkra slutsatser om dess långsiktiga effekter på oss människor. Den ultimata forskningsstudien skulle vara att undersöka tillsatsers effekt på en människa som intagit varor de finns i under hela sin livstid, vilket för närvarande inte är möjligt då fenomenet inte har mycket mer än 10 år på nacken.

Redan nu finns det däremot de som förespråkar att man bör undvika varor med tillsatser i största möjliga mån. Det är mot bakgrund av detta tänk som marknaden för ekologiska produkter växt lavinartat de senaste fem åren. Hos allmänheten finns helt klart en efterfrågan av naturligt producerade produkter med så lite besprutning och tillsatser som möjligt. Hur är det då med alla tillsatser vi fått i oss båda frivilligt och omedvetet innan vi kom på att vi kanske borde undvika det helt och hållet? Det finns de som hävdar att de inte har någon vidare påverkan överhuvudtaget givet att man inte har någon allergi mot dessa ämnen. Det finns dock ett läger som hävdar att alla tillsatser och besprutningsmedel som vi fått i oss genom åren lagrar sig i kroppen och har negativa effekter på vår hälsa och välmående. För att bli kvitt dessa ”gifter” som tillsatserna anses utgöra förespråkas metoden Detox, som kort och gott innebär avgiftning.

Enkelt uttryckt utgör Detox olika sorters kostprogram som syftar till att rensa kroppen från slaggprodukter. Genom att till punkt och pricka följa programmet uppnår man flertalet positiva effekter. Bland annat ska man få slätare hy, finare hår, en mer välfungerande mage och ett starkare immunförsvar. Man blir dessutom piggare. Egentligen är det inte så konstigt att man mår bättre av att äta så naturliga och ekologiska födoämnen som möjligt. Under Detoxprogrammets gång, som kan variera mellan två till fyra veckor, utesluter man allmänt negativa produkter. Dessa innefattar alhokol, koffein, nikotin, socker, färdigrätter och annan dålig mat. Detta byter man ut mot ekologisk mat och ökad andel frukt och grönt. Det finns inget vetenskapligt belägg för att en ”avgiftning” driver ut slaggprodukter, men å andra sidan finns det inga som helst negativa belägg med metoden. Regelbunden utsättning för Detox är med andra ord hälsosamt. Att äta naturligt och nyttigt är allmänt bra, och av denna anledning bör man lägga om sina matvanor åt detta håll i så stor mån som möjligt. Det är orimligt att helt och hållet utesluta koffein och alkohol om man vill leva ett normalt liv, men att minimera intaget av dessa produkter tjänar dig väl.